Internet bezprzewodowy

Oferta internetu bezprzewodowego

Oferta internetu bezprzewodowego jest skierowania do osób, które znajdują się poza naszą siecią internetu światłowodowego. Oferujemy prędkości do 15, 30 lub 30 Mbit/s – w zależności od warunków technicznych – bez limitu pobieranych danych, za rozsądną cenę.
SPRAWDŹ CENY PODŁĄCZENIA
SPRAWDŹ MAPĘ ZASIĘGU

Wybierz rodzaj umowy

Abonent podpisując umowę na okres 12 lub 24 miesięcy zyskuje rabat na abonament w wysokości 50% od ceny podstawowej, jak również największą bonifikatę na montaż przyłącza internetowego. Zobowiązany jest do płacenia abonamentu przez 12 lub 24 miesiące. Wcześniejsze rozwiązanie umowy skutkuje koniecznością zwrócenia wszelkich udzielonych rabatów. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia kosztów) w ciągu 14 dni od daty aktywacji usługi.

W15

PLN40/50*/ miesięcznie
 • Wypróbuj przez 14 dni!
 • Prędkość pobierania do 15Mbit/s
 • Prędkość wysyłania do 2Mbit/s
 • Okres umowy – 12 / 24 miesiące

W20

PLN50/60*/ miesięcznie
 • Wypróbuj przez 14 dni!
 • Prędkość pobierania do 20Mbit/s
 • Prędkość wysyłania do 3Mbit/s
 • Okres umowy – 12 / 24 miesiące

W30

PLN70/80*/ miesięcznie
 • Wypróbuj przez 14 dni!
 • Prędkość pobierania do 30Mbit/s
 • Prędkość wysyłania do 4Mbit/s
 • Okres umowy – 12 / 24 miesiące

* Niższa cena obowiązuje przy wyrażeniu zgody na e-fakturę oraz zgody marketingowe, konieczne do obsługi umowy.

Abonent podpisując umowę na czas nieokreślony (umowa bezterminowa) płaci cenę podstawową abonamentu, jak również zwykłą opłatę za montaż przyłącza internetowego. Może rozwiązać umowę w każdym momencie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia kosztów) w ciągu 14 dni od daty aktywacji usługi.

WIFI 5

PLN60/ miesięcznie
 • Cena podstawowa
 • Prędkość pobierania do 5Mbit/s
 • Prędkość wysyłania do 1Mbit/s
 • Okres umowy – nieokreślony

WIFI 10

PLN80/ miesięcznie
 • Cena podstawowa
 • Prędkość pobierania do 10Mbit/s
 • Prędkość wysyłania do 2Mbit/s
 • Okres umowy – nieokreślony

WIFI 15

PLN100/ miesięcznie
 • Cena podstawowa
 • Prędkość pobierania do 15Mbit/s
 • Prędkość wysyłania do 3Mbit/s
 • Okres umowy – nieokreślony

 

Koszt podłączenia do sieci internetowej

Koszt podłączenia jest uzależniony od okresu na jaki jest podpisywana nowa umowa. Klienci którzy przedłużają umowę NIE PONOSZĄ KOSZTU INSTALACJI ANI AKTYWACJI.

Umowa na 24 miesiące

PLN250/ jednorazowo

Umowa na 12 miesięcy

PLN500/ jednorazowo

Umowa bezterminowa

PLN700/ jednorazowo

Powrót

Znajdź swoją lokalizację

Powrót