Kalkulator pakietów

Oferta pakietu łączonego telewizja + Internet

Oferta telewizji cyfrowej Jambox  jest skierowania do osób, które znajdują się w zasięgu naszej sieci światłowodowej, obejmującej zabudowę jedno i wielorodzinną. Oferujemy 3 podstawowe pakiety programów TV, pakiety premium, opcjonalny multiroom oraz prędkości Internetu do 800 Mbit/s – wszystko za rozsądną cenę.
SPRAWDŹ CENNIK INSTALACJI SPRAWDŹ CENĘ DLA WYBRANEGO PAKIETU SPRAWDŹ LISTĘ PROGRAMÓW DLA WYBRANEGO PAKIETU

Abonent podpisując umowę na okres 24 miesięcy zyskuje rabat na abonament w wysokości 50% od ceny podstawowej, jak również największą bonifikatę na montaż przyłącza internetowego. Dodatkowo uzyska rabat 5 złotych jeśli wyrazi zgody marketingowe oraz dodatkowe 5 złotych za zgodę na e-fakturę. Zobowiązany jest do płacenia abonamentu przez czas na jaki zawarł lub przedłużył umowę (12 lub 24 miesiące). Wcześniejsze rozwiązanie umowy – przed czasem na jaki została zawarta lub przedłużona – skutkuje koniecznością zwrócenia wszelkich udzielonych rabatów. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia kosztów) w ciągu 14 dni od daty aktywacji usługi. Więcej szczegółów znajdziesz w Regulaminie Promocji.

Instalacja
W ramach opłaty instalacyjnej wykonujemy:

Telewizyjne przyłącze w budynku wielorodzinnym:

a) wybudowane światłowodu / kabla LAN w rurach teletechnicznych, o długości do 25m.;
b) wykonanie przewiertu do lokalu, wprowadzenie kabla światłowodowego / kabla LAN o długości do 10m.;
c) instalacje natynkowego gniazdka światłowodowego wraz z adapterem, zaspawanie światłowodu w gniazdku (tylko światłowód);
d) instalacja patchcordu światłowodowego do 5m. długości, podłączenie urządzenia ONT (tylko światłowód);
e) instalacja jednego dekodera i połączenie go z urządzeniem ONT kablem UTP do 3m. długości i telewizorem kablem HDMI
do 2m. długości.

Telewizyjne przyłącze napowietrzne:

a) zewnętrzny światłowodowy kabel napowietrzny ze słupa do domy o długości do 30 m;
b) instalacja wewnętrzna w budynku o długości do 10 m;
c) gniazdko światłowodowe natynkowe;
d) urządzenie światłowodowe Standard z WIFI 2,4 GHz + patchcord światłowodowy o długości do 5 m;
e) instalacja jednego dekodera i połączenie go z urządzeniem ONT kablem UTP do 3m. długości i telewizorem kablem HDMI
do 2m. długości.

Telewizyjne przyłącze doziemne:

a) światłowodowy kabel doziemny typu DAC lub światłowód w kanalizacji wtórnej o długości do 15 m;
b) instalacja wewnętrzna w budynku o długości do 10 m;
c) gniazdko światłowodowe natynkowe;
d) urządzenie światłowodowe Standard z WIFI 2,4 GHz + patchcord światłowodowy o długości do 5 m;
e) instalacja jednego dekodera i połączenie go z urządzeniem ONT kablem UTP do 3m. długości i telewizorem kablem HDMI
do 2m. długości.

Telewizyjne przyłącze multiroom:

a) wybudowanie kabla UTP od urządzenia ONT do dekodera, o długości do 10m.,
b) wykonanie przewiertu pomiędzy pomieszczeniami,
c) instalacja dekodera i połączenie go z urządzeniem ONT kablem UTP i telewizorem kablem HDMI do 2m. długości.

Routery światłowodowe
Abonent otrzymuje w wypożyczenie router WIFI Huawei o specyfikacji

Huawei HG8546M

Ethernet

1 port 10/100/1000BASE-T (RJ45);
3 porty 10/100BASE-T (RJ45) ×
Ethernet

VoIP

2 porty ×
VoIP

WIFI

IEEE 802.11 b/g/n
2×2 MIMO, Anteny o zysku 2 dBi
WMM, Wiele SSID, WPS
Średnia prędkość osiągana w paśmie 2,4GHz 20~50 Mb/s ×
WIFI

Jednorazowa opłata za udostępnienie urządzenia: 1 zł.

Huawei HS8145V

Ethernet

4 porty 10/100/1000BASE-T (RJ45); ×
Ethernet

VoIP

1 port ×
VoIP

WIFI

IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
IEEE 802 a/n/ac (5 GHz)
2×2 MIMO
Zysk energetyczny: 5 dBi
WMM / Wiele SSID / WPS
Sieci 2,4 i 5 GHz jednocześnie
Średnia prędkość osiągana w paśmie 2,4GHz 20~50 Mb/s
Średnia prędkość osiągana w paśmie 5GHz ~360 Mb/s ×
WIFI
Jednorazowa opłata za udostępnienie urządzenia: 101 zł.

Huawei EG8145X6

Ethernet

1 port 10/100/1000BASE-T (RJ45);
3 porty 10/100BASE-T (RJ45) ×
Ethernet

VoIP

1 port ×
VoIP

WIFI

IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz)
IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5 GHz)
2×2 MIMO w paśmie 2,4 GHz
2×2 MIMO w paśmie 5 GHz
Zysk energetyczny anten: 5 dBi
WMM / wiele SSID / WPS
2,4 i 5 GHz jednocześnie
1024 QAM
Szerokość kanału do 160 MHz, WPA3
Średnia prędkość osiągana w paśmie 2,4GHz 20~50 Mb/s
Średnia prędkość osiągana w paśmie 5GHz ~700 Mb/s ×
WIFI
Jednorazowa opłata za udostępnienie urządzenia: 151 zł.

UWAGA! W zabudowie jednorodzinnej obowiązuje opłata za utrzymanie linii w wysokości 15 zł/mc.

0.00PLN

Abonament miesięczny

W zabudowie jednorodzinnej obowiązuje opłata za utrzymanie linii abonenckiej w wysokości 15 złotych miesięcznie.

Powrót

Koszt wykonania i uruchomienia przyłącza telewizyjnego

Koszt podłączenia jest uzależniony od okresu na jaki jest podpisywana nowa umowa oraz rodzaju przyłącza. Klienci którzy przedłużają umowę NIE PONOSZĄ KOSZTU INSTALACJI ANI AKTYWACJI.

Uruchomienie telewizji w lokalu z aktywnym przyłączem światłowodowym

Umowa na 12 miesięcy

PLN250*/ jednorazowo

Umowa na 24 miesiące

PLN150*/ jednorazowo

Przyłącze w domu wielorodzinnym

Umowa na 12 miesięcy

PLN349*/ jednorazowo

Umowa na 24 miesiące

PLN249*/ jednorazowo

Przyłącze w domu jednorodzinnym / kamienicy – doziemne

Umowa na 12 miesięcy

PLN599*/ jednorazowo

Umowa na 24 miesiące

PLN499*/ jednorazowo

Przyłącze w domu jednorodzinnym / kamienicy – napowietrzne

Umowa na 12 miesięcy

PLN499*/ jednorazowo

Umowa na 24 miesiące

PLN399*/ jednorazowo

Dodatkowe przyłącze telewizyjne tzw. Multiroom (opłata od każdego kolejnego dekodera).

Umowa na 12 miesięcy

PLN75*/ jednorazowo

Umowa na 24 miesiące

PLN50*/ jednorazowo
*Podana cena za wykonanie przyłącza standardowego [patrz Instalacja]. Kwota nie uwzględnia opłaty jednorazowej za udostępnienie routera światłowodowego, którą trzeba doliczyć do całości (1 zł za router Huawei standard 2,4GHz | 101 zł za router Huawei 2,4 / 5GHz | 151 zł za rouetr Huawaei 2,4GHz / 5GHz / 5GHz AX6) [Patrz Routery światłowodowe].
** Opłata aktywacyjna za usługę Multiroom jest jest pobierana tylko raz, przy uruchomieniu pierwszego dodatkowego dekodera.

Powrót